Ditt bygg- & miljöföretag
PURE Bygg & Miljö AB

______________________________________________
 

Vi har verksamhet i Göteborg med omnejd. Byggservice- & Miljöverksamheten erbjuder helhetslösningar för mindre projekt; om-och tillbyggnationer, renovering, bostadsanpassningar, lokalanpassningar med mera. Uppdragsgivare är både privatpersoner, kommuner och företag.

Företagsförändring

Vi håller på med att göra en profilförändring av vårt företag som kommer att innebära att vi ändrar företagslogga och företagsnamn, men vår adress, organisationsnummer och kontaktuppgifter är den samma som tidigare.

Gamla utseendet

Nya utseendet

Vår gamla logo
Vår gamla logo

PURE Solutions Scandinavia AB

Vår nya logo
Vår nya logo

PURE Bygg & Miljö AB

031-709 88 00

pure bygg & miljö ab

Vi strävar alltid efter bästa möjliga förhållande till kund, underleverantör och andra aktörer i den sektor vi agerar inom. Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten, garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan. Då miljöarbetet ständigt utvecklas på grund av nya kunskaper och tekniker håller vi oss välinformerade inom detta område.

företagspolicy.

Vi vill vara ett attraktivt bygg-, fastighet-, måleri- och renoveringsföretag. Det vi bygger, renoverar och målar ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi eftersträvar att i alla lägen renovera och producera så energieffektivt som möjligt. Överblivet och rivet material levereras oavkortat till återvinningscentralen för miljöåtervinning.

utvecklande.

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss, samt ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I PURE Bygg & Miljö AB ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

pålitliga.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen.

kundvård.

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt och vara lyhörda för kundernas ekonomi i kombination med hög produktkvalitet.

personliga.

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i PURE Bygg & Miljö AB.

våra tjänster.

golvsystem.

Gamla hus, industri- och verkstadslokaler kan enkelt och snabbt byggas om utan att golven behöver gjutas om eller reglas upp. Rördragningar görs enkelt och osynligt under färdigt golv, samtidigt som ett helt plant och jämnt golv erhålles, golvsystemen finns i olika funktions utföranden tex ventilerade där mögel, fukt och vissa radonproblem finns.

Vi arbetar idag huvudsakligen med GIHA Golv men lägger alla förekommande märken av ventilerade golv.

ctrap.

Är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. cTrap-duken tar hand om och binder in emissioner såsom partiklar, organiska ämnen samt luktämnen, medan fukt passerar genom duken utan nästan något motstånd alls (Z=200 s/m). cTrap tillåter emissionerna att lämna konstruktionen och därigenom byggnaden att ”rena sig själv”. Eftersom cTrap släpper igenom fukt kan duken appliceras på vilket underlag som helst utan att orsaka fukt- och mögelproblem.
 

byggservice

Nyprouktion-Tillbyggnad-Ombyggnad- Renovering-Lokalanpassningar-Bostadsanpassningar-Snickerier- Emissionsspärr - Energioptimering

Rivning samt återbyggnad vid installationer av golvsystem och cTrap.

vill ni veta mer?

JENS RINGVALL
VD
jens.ringvall@purebyggmiljo.se
0709-26 80 11

 

JOHAN RINGVALL
EKONOMI
johan@purebyggmiljo.se
0709-26 80 12

 

kontakta oss!

PURE Bygg & Miljö AB
(PURE Solutions scandinavia AB)
EA Rosengrens gata 15
421 31 Västra Frölunda