ctrap

Är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. cTrap-duken tar hand om och binder in emissioner såsom partiklar, organiska ämnen samt luktämnen, medan fukt passerar genom duken utan nästan något motstånd alls (Z=200 s/m). cTrap tillåter emissionerna att lämna konstruktionen och därigenom byggnaden att ”rena sig själv”. Eftersom cTrap släpper igenom fukt kan duken appliceras på vilket underlag som helst utan att orsaka fukt- och mögelproblem.

Dålig kvalitet på inomhusluften i en fastighet kan orsaka hälsoproblem såsom hudutslag, illamående, huvudvärk, astma, ögonirritation och luftvägsproblem. Ofta orsakas problemen av fukt och de emissioner som fukten genererar. Att enbart öka ventilationen kan visserligen reducera koncentrationerna av luftföroreningarna men hindrar inte att dessa sprids ut i lokalerna och till de som vistas där.

Det är där cTrap kommer in. cTrap är en funktionell duk som fångar och binder de skadliga emissionerna direkt vid källan. cTrap-duken är lufttät men släpper igenom vattenånga, och består av fyra olika skikt som samverkar för att maximera den totala effekten. Duken är flexibel och kan monteras på golv, väggar, tak och över håligheter. Var den monteras beror helt enkelt på varifrån emissionerna kommer. Ovanpå cTrap-duken kan man sedan lägga ett valfritt golv eller, när emissionerna kommer från väggar och tak, montera en tunn gipsskiva


 

Forskning (12) har visat att i genomsnitt 98 % av de skadliga emissionerna tas upp av cTrap-duken. cTrap låser in olika sorters emissioner, till exempel förtvålningsprodukter från fuktskadat golvlim, övriga golvemissioner som fenoler och TXIB, kloranisoler från fuktskadade syllar, och illaluktande ämnen. Eftersom vatten i gasfas, dvs fukt, passerar cTrap-duken i stort sett helt obehindrat påverkas inte fuktbalansen i byggnaden.

ENERGIBESPARANDE

cTrap verkar utan att förbruka energi. Ventilationen kan också ofta sänkas till normaldrift allt eftersom luftkoncentrationerna av emissionerna reduceras.

ROBUST

cTrap är inget vanligt tätskikt utan binder och låser in emissionerna. Det innebär god funktion även om t ex mindre otätheter skulle ha uppkommit vid installationen.

MILJÖVÄNLIG

cTrap-duken innehåller inga kemikalier och inga kemikalier används vid en cTrap-installation.

EFFEKTIV

I en vetenskaplig studie stoppade cTrap-duken i genomsnitt 98% av VOC (flyktiga organiska ämnen)-emissioner.

EA Rosengrens gata 15
421 31 Västra Frölunda

Telefon: 031-709 88 00
epost: info@purebyggmiljo.se