PURE Bygg och miljö ab

Vi strävar alltid efter bästa möjliga förhållande till kund, underleverantör och andra aktörer i den sektor vi agerar inom. Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten, garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan. Då miljöarbetet ständigt utvecklas på grund av nya kunskaper och tekniker håller vi oss välinformerade inom detta område.

företagspolicy

Vi vill vara ett attraktivt bygg-, fastighet-, måleri- och renoveringsföretag. Det vi bygger, renoverar och målar ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi eftersträvar att i alla lägen renovera och producera så energieffektivt som möjligt. Överblivet och rivet material levereras oavkortat till återvinningscentralen för miljöåtervinning.

kundvård

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt och vara lyhörda för kundernas ekonomi i kombination med hög produktkvalitet.

Utvecklande

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss, samt ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I PURE Bygg & Miljö AB ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i PURE Bygg & Miljö AB.

pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen.