Referenser ctrap

Här är några av våra referensobjekt som vi har genomfört, antingen som totalentrepenör eller som underentrepenör. Projekten omfattar lokalanpassning, våtrum, el, målning, rivning, tak, vägg och golv.

Skola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 200 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap, 

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 450 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 150 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 250 kvadratmeter
Åtgärd:cTrap

Boende
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 40 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Skola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 60 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Mölndals Kommun

Yta: 400 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 800 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 900 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Skola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 250 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 800 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Förskola
Göteborgs Stad Lokalförvaltning

Yta: 160 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Skola
Kungsbacka Kommun

Yta: 270 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Skola
Kungsbacka Kommun

Yta: 300 kvadratmeter
Åtgärd: cTrap

Referenser energioptimering

EA Rosengrens gata 15
421 31 västra frölunda

telefon: 031-709 88 00
epost: info@purebyggmiljo.se