våra tjänster.

golvsystem

Gamla hus, industri- och verkstadslokaler kan enkelt och snabbt byggas om utan att golven behöver gjutas om eller reglas upp. Rördragningar görs enkelt och osynligt under färdigt golv, samtidigt som ett helt plant och jämnt golv erhålles, golvsystemen finns i olika funktions utföranden tex ventilerade där mögel, fukt och vissa radonproblem finns.

Är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. cTrap-duken tar hand om och binder in emissioner såsom partiklar, organiska ämnen samt luktämnen, medan fukt passerar genom duken utan nästan något motstånd alls (Z=200 s/m). cTrap tillåter emissionerna att lämna konstruktionen och därigenom byggnaden att ”rena sig själv”. Eftersom cTrap släpper igenom fukt kan duken appliceras på vilket underlag som helst utan att orsaka fukt- och mögelproblem.

byggservice

Nyprouktion - Tillbyggnad - Ombyggnad - Renovering - Fasad - Tak - Golv - Våtrum - Lokalanpassningar - Bostadsanpassningar -
Snickeri - Markplanering - Flytande Golv - Emissionsspärr - Energioptimering