Vi monterar de flesta kända golv och regelverk som idag finns på marknaden.
Med vår breda kunskap inom ventilation och emissions problem kan vi enkelt komma med en helhetslösning för att eliminera dessa problem. Vi inriktar oss på funktion och lösning och väljer det golvsystem som passar bäst.

instalationsgolv

Golv för ojämna underlag
Gamla industri- och verkstadslokaler kan enkelt och snabbt byggas om till exempelvis kontor utan att man behöver gjuta om eller regla upp golven. Rördragningar görs enkelt, snabbt och osynligt under färdigt golv, samtidigt som ett helt plant och jämnt golv erhålles tack vare skruvarnas nivåreglerande funktion. Bygghöjden inklusive golvspånskivan kan regleras från 26 - 250 mm för oventilerat golv.

ventilerade golv

Ventilationsgolv för god inomhusmiljö
Vid fukt, mögel eller vissa radonproblem installeras golvet med ventilationskanaler och frånluftsfläkt. Genom undertrycksventilationen erhålles en uttorkande effekt och den dåliga luften förs effektivt ut ur huset

Idag finns det flera olika tillverkare av golv och regelsystem som alla är bra på sina sätt. Vi rekomenderar systemet utefter problem och behov. För att läsa mer om respektive golv kan ni besöka tillverkarnas hemsidor.